Fansub: Aria & KidnigmeN
Kuroko no Basket 2.Sezon 14.Bölüm
(6) (0)
Fansub: Anikeyf / Anikage
Kuroko no Basket 2.Sezon 13.Bölüm
(4) (0)
Fansub: Anikeyf
Kuroko no Basket 2.Sezon OVA
(3) (1)
Fansub: Anikeyf / Anikage
Kuroko no Basket 2.Sezon 12.Bölüm
(1) (0)
Fansub: Anikeyf / Anikage
Kuroko no Basket 2.Sezon 11.Bölüm
(2) (0)
Fansub: MerCuri4L / AniKage
Kuroko no Basket 2.Sezon 10.Bölüm
(2) (0)
Fansub: MerCuri4L / AniKage
Kuroko no Basket 2.Sezon 9.Bölüm
(2) (1)
Fansub: MerCuri4L / AniKage
Kuroko no Basket 2.Sezon 8.Bölüm
(5) (0)
Fansub: MerCuri4L / AniKage
Kuroko no Basket 2.Sezon 7.Bölüm
(2) (0)
Fansub: MerCuri4L / 4Respect / AniKage
Kuroko no Basket 2.Sezon 6.Bölüm
(1) (0)
Fansub: MerCuri4L / 4Respect / www.AniKage.com
Kuroko no Basket 2.Sezon 5.Bölüm
(1) (0)
Fansub: MerCuri4L / 4Respect / www.AniKage.com
Kuroko no Basket 2.Sezon 4.Bölüm
(4) (1)
Fansub: Anikage Çeviri Ekibi - MerCuri4L / 4Respect
Kuroko no Basket 2.Sezon 3.Bölüm
(1) (0)